Autorki i autorzy
Internetowa publikacja powstała dzięki chęci praktyków do dzielenia się swoimi doświadczeniami i refleksjami oraz dzięki gotowości teoretyków do przedstawienia swojej perspektywy badawczej. W toku kooperatywnej pracy ustalone zostały tematy autorskich tekstów oraz forma publikacji - jako otwartej i interaktywnej. Publikację porządkuje nie spis treści, ale pytania, na które autorzy i autorki w rozmaity sposób poszukują odpowiedzi.

Dziękujemy autorom i autorkom za wspólną pracę nad koncepcją i treścią publikacji!

Szczególne podziękowania dla Rene Wawrzkiewicza i Błażeja Wociala za stworzenie strony.