Autorki i autorzy
foto_asia_zak_copy.jpg

Joanna Żak

Teksty:
"Do multi czy do kina? O podziale świątyń X muzy"

Kto:
Mieszkam i pracuję w Poznaniu i we Wrocławiu. Próbuję napisać doktorat w Instytucie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem spiritus-movens ;)

Co:
Prowadziłam małe, autorskie kino studyjne Orbis Pictus w Poznaniu, projekt filmowy dla dzieci "Kinoranek", pracowałam przy Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”. Koordynuję program Kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Jestem zaangażowana w organizację TEDxPoznań i TEDxWrocław.

Dlaczego:
Nigdy dotąd nie zadałam sobie tego pytania. To, co robię to moje życie. Robię to, bo żyję? Robię to więc żyję. Parafrazując Różewicza – życie bez kultury jest możliwe życie bez kultury jest niemożliwe.

Z kim/ dla kogo:
Pracuję z różnymi grupami wiekowymi, ale najczęściej są to dzieci w wieku szkolnym. Preferuję metody pracy grupowej, burze mózgów, wymiany doświadczeń.

Wyzwanie:
Zachowanie prywatności w kontekście mediów społecznościowych, jednowymiarowe percypowanie kultury, stymulowanie do myślenia w oderwaniu od przyzwyczajeń i utartych skojarzeń.

Linki:
www.orbis-pictus.pl
www.youtube.com/user/KinoOrbisPictus
www.heliosnh.pl
www.tedxpoznan.pl
www.tedxwroclaw.pl