Autorki i autorzy
foto_maciej_frackowiak_copy.jpg

Maciej Frąckowiak

Teksty:
"Nie wińcie młotka czyli do czego służy aparat"

Kto:
Socjolog, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przygotowuję pracę doktorską poświęconą współczesnym strategiom interwencji socjologicznej

Co:
Przede wszystkim badanie obrazów, ich miejsca w życiu zbiorowym, ale zajmuję się też popularyzacją refleksji na ten temat – poza pisaniem o wizualności, czasem tłumaczę, organizuję seminaria i przygotowuje wystawy. Frapują mnie też zagadnienia z zakresu studiów nad nauką i technologią, socjologią wiedzy, zjawiska innowacji i kreatywności oraz partycypacyjne formy wytwarzania porządku zbiorowego.

Dlaczego:
Ponieważ obraz dzisiaj to dobry punkt wyjścia do obserwacji procesów, które kształtują porządek społeczny oraz przemian w obrębie nauk społecznych, a także poręczne narzędzie czynnego angażowania się w te zmiany.

Z kim/ dla kogo:
Zwykle w gronie szeroko pojętej "akademii" i na jej obrzeżach, a więc z innymi badaczami oraz studentami; czasem we współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Wyzwanie:
Na obecnym etapie bardziej niż dalszego przekonywania, że jest ona konieczna, potrzeba nam chyba odfetyszyzowania obrazów, a więc snucia i popularyzacji refleksji, która wskazuje, po pierwsze, że edukacja taka nie powinna się ograniczać do analizy i projektowania obrazów rozumianych jako dwuwymiarowe przestrzenie reprezentacji, po drugie, że ostatecznie - jeżeli ma ona czemuś służyć – to powinna być uczyniona elementem szerszego zbioru kompetencji – obywatelskich, animacyjnych, związanych z refleksyjnym i tolerancyjnym uczestnictwem w świecie cyfrowych sieci, heterogenicznych aktorów, złożonych technologii i mniejszości kulturowych

Linki:

socjologia.amu.edu.pl/isoc/profile.php?lookup=106
facebook.com/maciej.frackowiak.77
www.niewidzialnemiasto.pl
www.kolaboratorium.pl
www.repoznan2012.pl