Dołącz do nas
Publikacja "Wizjonerzy" powstała w oparciu o ideę wymiany wiedzy i doświadczeń. Jest otwarta na Twoje propozycje - jej forma daje możliwość dodawania nowych pytań, autorów i autorek oraz nowych materiałów. Zapraszamy Cię do współpracy i podzielenia się swoimi refleksjami.
Formularz pozwoli Ci:
 • wybrać z listy temat/pytanie do samodzielnego opracowania z myślą o publikacji na stronie "Wizjonerzy"
 • zaproponować własny temat/pytanie, które możesz opracować samodzielnie lub proponujesz dołączyć do dotychczasowej listy.

Wysyłając formularz, wysyłasz swoją propozycję - skontaktujemy się z Tobą, aby wspólnie ustalić formę tekstu/materiału oraz możliwość i zasady publikacji (nie przewidujemy wynagrodzeń). Zastrzegamy sobie możliwość wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń.

Zapraszamy Cię do rozwijania "Wizjonerów"!

Wybierz temat z listy lub zaproponuj własny

 • Co to znaczy ''edukacja wizualna''?
 • Jak nowe technologie wpływają na relacje między ludźmi?
 • Jakie relacje łączą wizualność, codzienność i edukację?
 • Animator/Edukator wizualny - kim jest? Co potrafi? W jakim celu działa?
 • Czym są kompetencje wizualne? W czym mogą pomóc, co ułatwić? Jakie są konsekwencje ich braku?
 • W jaki sposób dostosowywać narzędzia (np. wizualne, medialne, nowe technologie) do potrzeb odbiorców i celów projektu?
 • Czy dzisiaj można sobie wyobrazić projekt realizowany bez filmu/fotografii/internetu?
 • Jak przekraczać przyzwyczajenia i określać nowe wyzwania w pracy edukacyjnej i animacyjnej?
 • Teatr jako obraz? Edukacja wizualna w teatrze młodego widza.