Autorki i autorzy
foto_michal_danielewicz_copy.jpg

Michał Danielewicz

Pobierz Raport:
"Nauka (z) patrzenia. Seminarium Wizualne - instrukcja obsługi"

Kto:
Pracuję w Warszawie i poza Warszawą (w innych miastach, w miasteczkach, wsiach).

Co:
Prowadzę badania jakościowe – przede wszystkim społeczne, ale również rynkowe. Badania, które realizowałem, to np. Technospołecznicy (Centrum Cyfrowe), Młodzi i media (SWPS), Nowe technologie lokalnie (Pracownia Badań Społecznych Stocznia), Pracownie Komputerowe na terenach wiejskich (FRSI).

Dlaczego:
Przez upodobanie, ciekawość, konieczność

Z kim/ dla kogo:
Pracuję z przeróżnymi ludźmi, bardzo sobie to cenię. W pracy posługuję się konceptualizacją, rozmową, słuchaniem, analizą, syntezą, tekstem, slajdem.

Wyzwanie:
Zajmowanie się „społecznymi aspektami cyfrowych technologii” wymaga moim zdaniem trzymania się wobec samych mediów na dystans. Nauki społeczne nie były nigdy kalibrowane pod próby opisu technologii w ludzkim świecie i pewnie dlatego słabo radzą sobie z tym tematem. Z mediami jest tutaj trochę jak z cieniem: jeśli chcesz im się przyjrzeć, nie próbuj rzucać na nie światła. Humanistyka próbująca uchwycić „jak technologie zmieniają społeczeństwo” skazana jest na łatwą porażkę. Ciekawiej jest, gdy próbuje się uchwycić jak zmienia się społeczeństwo (m.in. pod wpływem technologii). Tylko, że to jest trudniejsze, bo to oznacza także opowiadanie o technologii bez mówienia o technologii.