Autorki i autorzy
foto_lukasz_zaremba_copy.jpg

Łukasz Zaremba

Teksty:
"Przeciw 'jakości', 'skuteczności' i standaryzacji widzenia"

Kto:
Jestem doktorantem w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW, pracuję jako tłumacz.

Co:
Interesują mnie teorie studiów kultury wizualnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji widzenia i mediów wizualnych. Piszę doktorat na temat „wyczerpanej” kategorii krajobrazu i możliwości jej zastosowania w odniesieniu do tak zwanych „nowych mediów”. Jestem współredaktorem zbioru tekstów i tłumaczem wielu tekstów naukowych z kultury wizualnej. Prowadzę zajęcia dla studentów kulturoznawstwa IKP UW. Wspólnie z Magdą Szcześniak redaguję blog „mała kultura współczesna”, oraz piszę teksty o serialach dla dwutygodnik.com.

Dlaczego:
Kultura wizualna to dziedzina pasjonująca ze względu na swoją niegotowość – brak kanonu, podręczników, zgody co do granic pola badawczego. Wszystko to należy dopiero wypracować samemu. Widzenie jako centralny problem dyscypliny wydaje się szczególnie ciekawe jako niewidoczne, pozornie neutralne i obojętne. Kultura wizualna jest więc nauką patrzenia, wykraczającą jednak poza to, co przed oczami, ku temu, co kryje się za pewnymi widocznymi zachowaniami (lub przeciwnie – jest o tym, co na wierzchu).

Z kim/ dla kogo:
Uczenie i praca ze studentami jest działaniem dającym bardzo dużo satysfakcji; jest też pewnym sposobem „zmieniania świata” – w tym sensie jest działaniem ściśle politycznym. Uniwersytet narzuca dość ścisłe ramy (hierarchia, oceny, prace, egzaminy); wychodzę najczęściej od aktualnego problemu, który należy przeanalizować, a nie od tekstu teoretycznego.

Wyzwanie:
Najtrudniej jest opowiadać o tym, co wszyscy uważają za oczywiste – takie jest widzenie, takie rzekomo są obrazy – kino, malarstwo, „to-co-widać”; takie są różnice społeczne (i ich mniej dostrzegalne konsekwencje); o wiele łatwiej jest pokazać niewidzialność (grup, problemów, motywów) niż przekonać, że w tym, co widać, nie wszystko jest oczywiste.

Linki:
www.malakulturawspolczesna.org
www.dwutygodnik.com
www.ikp.uw.edu.pl