O stronie

"Wizjonerzy" to publikacja, która zorganizowana jest wokół pytań i prób poszukiwania na nie odpowiedzi. Jej celem jest inspiracja do refleksji i dzielenie się obserwacjami związanymi ze zmieniającą się rzeczywistością, zogniskowaną wokół tego, co wizualne.

Strona gromadzi teksty pisane przez osoby prezentujące rozmaite punkty widzenia - wynikające zarówno
z praktyki animacyjnej/edukacyjnej, jak i refelskji teoretycznej, czy doświadczeń związanych z tworzeniem
i oglądaniem obrazów. To zbiór autorskich tekstów, które nie są podporządkowane jednej definicji. Wszystkie dotykają tematu szeroko rozumianej "edukacji wizualnej", jednak każdy z nich w odmienny sposób. To, co je łączy, to gotowość do namysłu nad zjawiskami i praktykami, które wydają sie oczywiste oraz zachęta raczej do zadawania pytań, niż formułowania ostatecznych odpowiedzi. 

Tym założeniom odpowiada forma strony, która opiera się na kilkunastu ogólnych pytaniach, towarzyszących nam zarówno podczas Seminarium Wizualnego, jak i w trakcie pracy nad publikacją. Każdemu z pytań przyporządkowane zostały cytaty-odpowiedzi pochodzące z poszczególnych tekstów przygotowanych przez autorów i autorki.
Klikając w cytat można przenieśc się do strony zawierającej pełny tekst.

Korzystać ze strony można na kilka sposób:

1. Krążąc między pytaniami, czytając cytaty i formułując w myślach własne odpowiedzi.

2. Klikając w wybrane cytaty i czytając teksty, z których pochodzą.

3. Korzystając z zakładki "Autorzy i autorki", która pozwala szybko wyszukać tekst autorstwa konkretnej osoby.

Publikacja została stworzona tak, aby zachęcić odbiorców do jej aktywnego używania i współtworzenia: poruszając się między pytaniami można wyznaczyć swoją własną ścieżkę i kolejność lektury, zaś zakładka „Dołącz” daje możliwość zaproponowania własnego tematu do opracowania lub nadesłania autorskiego tekstu do zamieszczenia na stronie.

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, propozycje i komentarze dotyczące strony! (zakładka "Kontakt")