1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Po co używać fotografii?
Jakie skutki ma zmiana technologiczna?
Czy patrzenie jest doświadczeniem?
Co jest wizualne w przestrzeni publicznej?
Czy obrazy mogą być skuteczne?
Gdzie jest wizualność w pracy ze społecznością?
Jak się zmienia kino?
Co ma wspólnego etyka z estetyką?
Czy oglądanie może być pretekstem?
Jaki potencjał ma sztuka?
Czy to jak się patrzy wpływa na to jak się myśli?
Na czym polega odpowiedzialne oglądanie i pokazywanie?
Jak pokazać coś, co jest niewidoczne?
Po co i jak uczyć patrzenia?
Jak angażować uczestników do zmiany?
Jak używać narzędzi wizualnych?
Czym są obrazy?
Pracuję z „granicznymi” sytuacjami, używając przy tym fotografii po to, aby jak najczęściej doświadczać tego „nieludzkiego” widzenia.

Paweł Kula
Rzeczywistość jest trochę jak fotografia
– to jak będzie wyglądała, zależy od tego, jak ją zrobimy.


Agnieszka Pajączkowska
Aparat funkcjonował jako rodzaj echosondy: pozwalał zbierać istotne informacje dzięki reakcjom, które prowokował w środowisku. Był kłopotliwym suplementem […].

Maciej Frąckowiak
Zdjęcia mogą – a w każdym razie wydaje się,
że powinny – wywoływać postawy etyczne, wpływać
na przekonania i ewentualne zaangażowanie […].


Iwona Kurz
Jeśli zostaje (świadomie) użyta jako podpora dla myśli, jest w stanie […] stać się miejscem, w którym dokonuje się głęboka refleksja nad otaczającym nas światem.

Krzysztof Pijarski
Nowe technologiczne narzędzia, z których korzystamy w naszym codziennym życiu, zmieniają sposób, w jaki tworzymy, przechowujemy i dzielimy się wiedzą.

Ruben Diaz Lopez
Lęk przed zamykaniem się kin jest wpisany w historię istnienia kina. W tej chwili jest on spotęgowany tym, że pojawiły się nowe media cyfrowe.

Anna Desponds
Nie można zapominać, że nadal podłączenie
do komputera, a tym bardziej własny smartfon,
nie są powszechne, że posiadanie ich i umiejętność korzystania z nich wiążą się z rodzajem uprzywilejowania.


Iwona Kurz
Możliwości pojawiają się, kiedy zaczynamy łączyć archaiczne latarnie magiczne z ekranami komórek
i laptopów, czy kalejdoskopy z kamerą i projektorem multimedialnym.


Paweł Kula
Właściwym narzędziem okazały się nowe media (film
i internet) […] te metody kojarzą się z rozrywką, są taką zakamuflowaną grą w zośkę.


Edyta Ołdak
Dostaliśmy urządzenia – aparaty, kamery i komputery
– bez społecznej instrukcji obsługi, i zaczęliśmy produkować obrazy. W większości nie towarzyszyła temu żadna spójna filozofia.


Kamila Szuba
Przyzwyczailiśmy się do tego, że obrazy wysokiej jakości, to obrazy zaawansowane pod względem technologicznym. Jakość i wartość jakimś sposobem pomyliły nam się z rozdzielczością.

Łukasz Zaremba
Uczestnicy próbują w ten sposób „poczuć” obrazy, potem analizujemy to doświadczenie […]. To jest punktem wyjścia do dekonstrukcji popularnych wyobrażeń i stereotypów.

Maria Stafyniak
Wyjście do kina coraz bardziej nabiera formy wielkiego święta. Przyszłość kina to budowanie całościowego doświadczenia związanego z byciem w kinie – experience design.

Anna Desponds
W trakcie projektu Kinoterapia, wielokrotnie byliśmy świadkami sytuacji, w których nasi widzowie przypisywali filmowym wizjom status prawdziwego przeżycia.

Karolina Giedrys-Majkut
Oglądanie odwróconego obrazu świata tak mocno zaburza orientację w przestrzeni, że wielkim wyzwaniem jest sięgnięcie ręką po leżący przed nami ołówek.

Paweł Kula
[…] przeżycie zapośredniczonego przez video kontaktu stanowi duże emocjonalne przeżycie dla uczestniczek
i uczestników kursów – większe niż w przypadku kontaktu ze słowem pisanym.


Anna Miler
Chodzi nie tylko o widoczność, ale o obecność
w przestrzeni publicznej tego, co (lub kto) się pojawia.


Dorota Ogrodzka
Jeśli w ogóle zauważamy "niewidzialne miasto",
to zazwyczaj dostrzegamy w nim zaledwie wandalizm, samowolkę albo nieporadność estetyczną.


Maciej Frąckowiak
Kolor ścian w domu kultury […] staje się pretekstem
do włączania w proces współdecydowania i brania odpowiedzialności za miejsca wspólne i przestrzeń publiczną.


Magda Kubecka
Na informację, że we wsi dokonamy analizy kolorystycznej i podczas szeroko zakrojonych działań edukacyjnych wybierzemy kolor wsi, nie było właściwie żadnego odzewu.

Edyta Ołdak
Środowisko miejskie traktowane jest tu jako coś więcej niż „tylko” architektura, jako oznaka czegoś zupełnie innego, jako symptom.

Krzysztof Pijarski
Film ma szczególną siłę perswazji i coraz częściej włącza się go w społeczne interwencje.

Karolina Giedrys-Majkut
To pomoże nam zrozumieć świat i audiowizualne bodźce, które nieuchronnie będą nas w dalszym ciągu zmieniać, ale w bardziej partycypacyjny, aktywny, krytyczny i czujny sposób.

Ruben Diaz Lopez
Nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, co udało się w tych działaniach, a co nie, bez zadania pytania
o cele i intencje twórców.


Dorota Ogrodzka
Nie ulega wątpliwości, że wstawiony przez nas filmik czegoś „dokonuje”. Włącza nas w grono wytwórców
i dystrybutorów obrazów, nie tylko ich odbiorców.


Łukasz Zaremba
Okazuje się, że wiata autobusowa może być elementem edukacji wizualnej, społecznej, kulturalnej.

Edyta Ołdak
Partycypacja ma wiele pułapek […] jednak ciągle postrzegam ją jako niewykorzystany, a niezwykle ciekawy pomysł na szukanie kompromisów – także kompromisów estetycznych.

Magda Kubecka
Społeczności wiedzy wchodzą w interakcje z innymi społecznościami tworząc sieć zainteresowań, wzajemnej produkcji, i obopólnej wymiany wiedzy
w oparciu o remixy.


Ruben Diaz Lopez
Ze strony mieszkańców były  głosy sprzeciwu: że rzeźba służy do kopania, a jej gumowa forma prowokuje agresję, że ośmiesza dzielnicę, utrwalając jej płaski
i negatywny stereotyp.


Dorota Ogrodzka
Są nowe formy filmowe, które nie mają sensu w kinie. […] Formy tworzone z myślą o Internecie lub smartfonach.

Anna Desponds
Cyfryzacja kin wpłynęła na ich rozwój. […] Filmy wyprodukowane na cyfrowych nośnikach, mogą być pokazywane premierowo w dużych i małych miastach w całej Polsce.

Anna Desponds
Film jest medium demokratyzującym […] i pomaga nawiązać kontakt na przekór podziałom wiekowym, społecznym i innym. To narzędzie, jak mało które, pomaga budować mosty.

Karolina Giedrys-Majkut
Kino Nowe Horyzonty oparte na kilkunastoletniej działalności organizacji pozarządowej, dysponując multipleksową przestrzenią, ma szansę stać się nowoczesnym centrum kultury.

Joanna Żak
Utożsamienie „ładnego” z „dobrym” (wartościowym) prowadzi do – mniej lub bardziej – wysublimowanej przemocy estetycznej.

Magda Kubecka
Chodzi o to, aby nie traktować osób, o których mowa,
w sposób instrumentalny, ale zachować ich podmiotowość, zapewnić widoczność ich perspektywy.


Anna Miler
Stereotyp prowincji – chciwej, zacofanej, brzydkiej
– połączony z pewnym wyobrażeniem „polskości” (nienowoczesnej, nie potrafiącej się zachować
i „kombinującej”) stał się główną ramą filmu.


Magda Szcześniak
Jak widać, zdaniem niektórych użytkowników Internetu, zamieszczanie tak drastycznych obrazów […] jest
w naszym kraju standardem. Wobec tego, ja chyba mieszkam gdzie indziej.


Kamila Szuba
Standaryzacja widzenia oznacza w konsekwencji łatwą wzgardę dla tego, co nie mieści się w schemacie „wysokiej jakości” doświadczeń wizualnych.

Łukasz Zaremba
W żadnych z tych działań wizualne narzędzia nie służyły „samym sobie”, ale były rodzajem pretekstu, metody, narzędziem właśnie – pozwalającym zbudować określoną sytuację.

Agnieszka Pajączkowska
Powidok jest obrazem nietrwałym i to odróżnia go
od fotografii – to pretekst do rozmowy o tym jak funkcjonuje nasza pamięć w kontekście obcowania
ze zdjęciami.


Paweł Kula
Znaczenia fotografii nie są z góry obecne w obrazie, lecz pojawiają się dopiero w momencie jego spotkania ze spojrzeniem. Właśnie dlatego nie ma takiej rzeczy jak „prawda” obrazu fotograficznego.

Krzysztof Pijarski
Warsztaty na temat ciała i jego wizerunku stały się
dla mnie pretekstem do rozmowy o etyce wizualnego przekazu oraz ujawniły płynność między patrzeniem
a doświadczaniem.


Maria Stafyniak
Wyobrażam sobie kino jako kuźnię inicjatyw i źródło inspirujących praktyk, miejsce, które przyciąga ludzi odważnych, aktywnych i tych, którym potrzebne do działania jest wsparcie.

Joanna Żak
Sztuka jest dla niemieckiego artysty sposobem poznawania świata. Jego książka próbuje nam coś o tym świecie opowiedzieć – to zbiór esejów wizualnych.

Krzysztof Pijarski
Niemniej zalążek konfliktu, agonu, pojawił się i miał nawet spory potencjał debaty publicznej, operującej pewnymi kategoriami krytycznymi.

Dorota Ogrodzka
Aby określić konwencje przedstawień kobiet i mężczyzn w kulturze popularnej, podczas warsztatów wykorzystuję nie tylko przykłady reklam, ale także realizacje artystów i artystek.

Maria Stafyniak
Istotą memu internetowego jest konflikt. Rozgrywa się on między niepasującymi do siebie elementami wizualnymi, między obrazkiem i niepasującym do niego opisem.

Magda Szcześniak
Poza włączaniem w pole widzialności, niezbędna jest praca nad naszym własnym widzeniem, rozbrajanie stereotypowych obrazów przez kwestionowanie ich oczywistości.

Magda Szcześniak
Aparat zachęcał do pracy nad swoimi nawykami, uprzedzeniami, a przez to ułatwiał dostrzeganie mechanizmów odpowiedzialnych za marginalizację interesującego zjawiska.

Maciej Frąckowiak
W zajęciach antydyskryminacyjnych podkreśla się,
aby dobierając materiał wizualny brać pod uwagę różnorodność świata ze względu na płeć, wiek, narodowość, kulturę, subkulturę.


Anna Miler
Uczenie krytycznego patrzenia jest dobrym ćwiczeniem z krytycznego myślenia, a co za tym idzie – bardziej świadomego, będącego efektem własnych wyborów 
i decyzji, bycia w świecie.


Agnieszka Pajączkowska
Produkowanie obrazów powinno wiązać się z odpowiedzialnością za ich treści. Rozwój techniczny postępuje jednak kilkakrotnie szybciej niż rozwój „filozofii obrazów”.

Kamila Szuba
Zawsze warto zachować pewną dozę podejrzliwości wobec obrazów.

Magda Szcześniak
Podobnie jak młotek, który równie dobrze nadaje się
do wbicia gwoździa, jak i wybicia komuś zębów, tak
w przypadku aparatu, potencjał użyć lokuje się przede wszystkim po stronie użytkownika.


Maciej Frąckowiak
Trudno potępiać próby włączania filmu w walkę o lepszy świat, jednak kino zaangażowane wymaga odpowiedniego kontekstu i prezentacji, tak by nie odbierać widzom prawa do wątpliwości.

Karolina Giedrys-Majkut
Nie mogę pozbyć się wrażenia, że […] w animatorkach
i animatorach kultury tkwi niepohamowana chęć zmiany świata, ale wedle ściśle określonej (również estetycznie) wizji.


Magda Kubecka
Kategoryzowanie odbywa się […] „na pierwszy rzut oka”. Sprzyja to porządkowaniu wiedzy o świecie
i ludziach, ale powoduje duże uproszczenie. Widzieć nie jest bowiem równoznaczne z wiedzieć.


Anna Miler
Kategorią często przywoływaną w kontekście analizy sytuacji osób z grup mniejszościowych jest „niewidoczność” często utożsamiana z byciem wykluczoną/wykluczonym.

Anna Miler
Należy jednak zadać i temu obrazowi – filmowi, który ujawnił dodatkowe fakty – kilka pytań, nie tylko o to, co nowego wnosi do historii, ale również czego nam nie mówi.

Magda Szcześniak
[…] podczas warsztatów, w trakcie których próbujemy sprecyzować co jest kulturową ramą kobiecości
i męskości. Wtedy niezauważalne na co dzień kanony zaczynają się wyłaniać.


Maria Stafyniak
Ten „ukryty sylabus” utwierdzający dychotomię pomiędzy tymi, którzy wiedzą i tymi, którym tej wiedzy brakuje, to coś co rozszerzona edukacja chce zdestabilizować.

Ruben Diaz Lopez
Aby jednak obnażyć podobną nieobecność, ujawnić coś, co przez lata nie było przedmiotem dyskusji, nie wystarczy wskazać tego palcem i powiedzieć „popatrz”.

Krzysztof Pijarski
Widzenie jest częścią czy też wymiarem wszelkich niemal praktyk człowieka, łącznie z tymi, które są uznawane za niewłaściwe do pokazywania.

Iwona Kurz
W każdym centrum edukacji powinno przyjmować się
to za oczywistość, że wszyscy jesteśmy jednocześnie nauczycielami i uczniami.


Ruben Diaz Lopez
Edukacja może być rozumiana jako prowokacja do myślenia, […] odzierania z pozornej oczywistości tego, co wydaje się jednoznaczne np. panoramy miasta.

Dorota Ogrodzka
Uczyć patrzenia […] jako rodzaju uczestnictwa: świadomego, uważnego, a w końcu – krytycznego, które pozwalałoby ćwiczyć dostrzeganie znaczenia zjawisk na pierwszy rzut oka niewidocznych.

Agnieszka Pajączkowska
Powiedziałam, że nie, zapytali dlaczego. „Bo nie lubię banerów” – odpowiedziałam, i już po chwili poczułam, jak bardzo jestem bezradna i jak brakuje mi rozsądnych argumentów.

Kamila Szuba
Poznaje zatem ten, kto słucha, kto smakuje, całuje, łazi, potyka się, kaleczy, dotyka i maca […], a nie tylko się na to wszystko – nawet z największą empatią i najszczerszymi intencjami – gapi.

Maciej Frąckowiak
Widzowie, oprócz roli konsumentów wydarzeń, powinni stać się także animatorami nowych […] tworzyć wspólnotę i poczucie odpowiedzialności za kierunek zmian, oraz podtrzymywać żywotność miejsca.

Joanna Żak
Czasem wystarczy zamknąć oczy i dotykając przedmiotów wokół „zobaczyć” je na nowo. Tekturowa rura może być wystarczającym pretekstem, aby podróżować na inne planety.

Paweł Kula
Remix zachęca do porzucenia ról bezinteresownego widza, posłusznego obywatela, czy przyzwalającego użytkownika, tak by odcyfrować przekaz, niewidoczny dla oka „edukowanego” od najmłodszych lat.

Ruben Diaz Lopez
Przystępując do spotkania, które miało miejsce
w oborze sołtysa, miałam jasno określoną wizję oraz oczywiste przyzwolenie na to, że projektem do pewnego stopnia pokierują uczestnicy.


Edyta Ołdak
Mylne zespolenie rozdzielczości z jakością i wartością sprawia, że niewłaściwe wydaje nam się wszystko, co inne, co nieczyste, nieprzejrzyste, nieostre, rozchwiane.

Łukasz Zaremba
Uczynić je nieprzezroczystymi to znaczy dostrzec ich problematyczność, zmienność i konsekwencje, które mają […] w relacji z ludźmi i z rzeczywistością.

Agnieszka Pajączkowska
Dystans, jaki daje posługiwanie się rozmaitymi instrumentami do zapisu, jest zbawienny, kiedy potrzebujemy spojrzenia  z zewnątrz; może być jednak niebezpieczny, kiedy wzmaga i podkreśla różnicę
z innymi.


Iwona Kurz
Proponowanie uczestnikom działania o charakterze intermedialnym […] przynosi efekty – uczestnicy wychodzą poza ocenianie obrazu („ładny” i „nieładny”) ku krytycznej refleksji.

Maria Stafyniak
Uczenie się, czym jest i do czego służy obraz, byłoby jak nauka alfabetu, dzięki któremu nowe pokolenie „producentów” nauczy się przede wszystkim czytać,
a dopiero później pisać.


Kamila Szuba
Współczesna kultura bywa nazywana kulturą wizualną. Termin ten nie mówi zbyt wiele, o ile miałby po prostu wskazywać na nadmiar obrazów w dzisiejszym świecie

Iwona Kurz
Obrazy […] mają w sobie ten rodzaj podobieństwa
do rzeczywistości, który sprawia, że czasami nieświadomie, odruchowo […] patrzy się na nie tak, jak przez okno.


Agnieszka Pajączkowska
Wahamy się tu między rozumieniem obrazu jako (ukrytego) tekstu, który należy odczytać a obrazem jako ekranem projekcji.

Krzysztof Pijarski
Obraz (jak każde inne medium, również tekstowe)
nie udziela ostatecznych odpowiedzi, nie jest przezroczysty, nie ma statusu dowodu.


Magda Szcześniak