Linki

Instytucje i miejsca
Państwowy Instytut Sztuki Filmowej
Narodowy Instytut Audiowizualny
British Film Institute
Instytut Kultury Miejskiej
Instytut Kultury Polskiej UW – specjalizacja „Kultura wizualna” 
Instytut Socjologii UAM – Zakład Badania Kultury Wizualnej i Materialnej
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Zachęta Narodowa Galeria Sztuk
WRO center
BWA Wroclaw
Kino Nowe Horyzonty
European Cultural Foundation
Evens Foundation
Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis
MIT MediaLab
Jacob Burns Film Center

Organizacje 
Fundacja Sztuk Wizualnych
Centrum Cyfrowe
Creative Commons Polska
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
Stowarzyszenie Arteria
Fundacja Culture Shock
Stowarzyszenie Praktyków Kultury
Grupa Okołofotograficzna
Fundacja TechSoup
Fundacja Nowe Media
Grupa Okołofotograficzna
Stowarzyszenie Oswajanie Sztuki
Fundacja Archeologii Fotografii
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
Against Gravity
Fundacja Bęc Zmiana
Fundacja Panoptykon

Sieci i konferencje
Doc Next Network
Koalicja Otwartej Edukacji
Koalicja dla Edukacji Filmowej
Targi Wiedzy Graficznej
Kultura 2.0
Sektor 3.0

Portale i platformy
Edukator Medialny
Edukacja Filmowa
Platforma Kultury
Akademia Orange
Open Images
Doc Next Network

Publikacje, czasopisma, blogi (polskie)
MediaLab Warszawa
MediaLab Gdańsk
MediaLab Lublin
MediaLab Katowice
MediaLab Chrzelice
Dwutygodnik.com 
Obieg  
Mała Kultura Współczesna 
Antymatrix 
Młodzi i media 
Technospołecznicy 
Cyfrowa Przyszłość. Katalog kompetencji cyfrowych i informacyjnych 
2+3D
Nowe Media + Animacja kultury
Edukacja + Animacja 

Publikacje, czasopisma, blogi, artykuły (zagraniczne)
Visual Culture Blog
Invisible Culture
Digital Youth
Remix Institute (about Fair Use)
Expanded Cinema
The Ignorant Schoolmaster. Five Lessons in Intellectual Emancipation, Jacques Ranciere
Journal of Visual Culture

Ciekawostki
Information is beautiful
Design thinking for educators
Colour changing trick card
Copyright Criminals
All Creative Work Is Derivative
Planet of Arabs
The New Media Literacies
Changing paradigms in education