Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Chcemy tworzyć świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i dla innych.


Od 2002 roku realizujemy projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce. Wspieramy inicjatywy: młodych („Młodzi menedżerowie kultury“) i seniorów („Seniorzy w akcji”). Pomagamy młodym twórcom („Przedszkole Filmowe”,
”Videonotacje”, „Fotoprezentacje”, „Migawki”, „Polska.doc“). Stymulujemy instytucje kultury do wprowadzania zmian („ZOOM na domy kultury”).

Produkujemy projekty artystyczne i społeczne. Szkolimy, przyznajemy dotacje, wydajemy książki. Tworzymy i promujemy nowe modele działania w sferze kultury. Ożywiamy przestrzeń kulturalno-społeczną Warszawy. Realizujemy projekty, które wynikają z naszych pasji i obserwacji świata.

Jesteśmy wierni ważnym dla nas wartościom: autentyczności, wysokiej jakości propozycji i czerpaniu satysfakcji z naszych działań.

www.e.org.pl