Autorki i autorzy
foto_agata_nowotny_copy.jpg

Agata Nowotny

Pobierz Raport:
"Nauka (z) patrzenia. Seminarium Wizualne - instrukcja obsługi"

Kto:
Mieszkam i pracuję w Warszawie i – od niedawna – w Poznaniu. Staram się działać w całej Polsce i kiedy tylko mam okazję chętnie jeżdżę do różnych miejscowości.

Co:
Prowadzę badania społeczne w obszarach: nowe media i technologie komunikacji, kultura wizualna, projektowanie (dizajn), badania codzienności (m.in. raport „Młodzi i media”). Specjalizuję się w badaniach jakościowych (np. etnografia) i prowadzeniu warsztatów kreatywnych. Współpracuję z Towarzystwem „ę” przy projekcie Latający Socjologowie i działaniach „Pracowni Design”. W School of Form – innowacyjnej szkole projektowania w Poznaniu – odpowiadam za program nauczania socjologii. W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kończę pisać doktorat o społecznej roli dizajnu. Przez kilka lat prowadziłam tam zajęcia z badań kultury popularnej i wizualnej.

Dlaczego:
Czasem jestem teoretykiem – opisuję i interpretuję, a czasem praktykiem – działam, badam, wspieram i uczę. Lubię to robić i wydaje mi się, że tylko ciągłe zmienianie perspektyw pozwala na pełniejszy obraz sytuacji. Lubię wspierać ludzi w ich działaniach i pomagać im osiągać mądre i fajne cele, jakie stawiają sobie lub instytucji. Ciekawi mnie obserwacja zmian i procesów zachodzących współcześnie.

Z kim/ dla kogo:
Pracuję ze studentami nauk społecznych i projektowania – wykładam i prowadzę zajęcia praktyczne. Praca ze studentami projektowania szczególnie wymaga świeżego spojrzenia na narzędzia edukacyjne – staram się, żeby uczyli się na własnym doświadczeniu, często wykorzystuję narzędzia wizualne (film, foto-esej, fotokast, infografiki). Pracuję z mieszkańcami społeczności lokalnych i lokalnymi aktywistami oraz instytucjami kultury – jakościowe metody badań społecznych (np. wywiady, wizyty etnograficzne, spacery badawcze etc.) mieszają się z działaniami animacyjnymi. Prowadzę warsztaty kreatywne, strategiczne, gdzie wykorzystuję różne metody pracy warsztatowej, a także narzędzia art-coachingu.

Wyzwanie:
Obszar wizualności jest tak szeroki i tak oczywisty, że często nieuświadamiany i niezauważany. Jaki status mają „fotki” zamieszczane w portalach społecznościowych, kroje liter na tablicach informacyjnych i prezentacjach, które wykorzystujemy w pracy czy szkole, layouty podręczników, z których uczą się dzieci, układ korytarzy w domu kultury czy kolory zabawek na placu zabaw? Na każdym z tych poziomów są pewne założenia, z których warto zdawać sobie sprawę z tego, po to, żeby umieć świadomie podejmować decyzje. Wyzwaniem jest także to, żeby mądrze i świadomie wykorzystywać dostęp do nowych technologii. Nie są one wystarczająco dobrze i często wykorzystywane w edukacji formalnej i nieformalnej. Ciekawią mnie bariery korzystania z nowych technologii (dlaczego ludzie nie sięgają po nie?) i możliwe sposoby uch przezwyciężania

Linki:
www.bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709.pdf
www.e.org.pl/latajacyanimatorzy/?profil_s=agata-nowotny
www.design-animatornia.blogspot.com
www.zoomnadomykultury.pl
www.sof.edu.pl
www.is.uw.edu.pl