Autorki i autorzy
foto_ania_miler_copy.jpg

Anna Miler

Teksty:
"Jak zachować podmiotowość obrazowanych?"

Kto:
Mieszkam w Gdańsku, pochodzę z Wielkopolski. Jestem magistrą politologii oraz kulturoznawstwa o specjalności audiowizualnej – studiowałam na Uniwersytecie Gdańskim.

Co:
Zajmuję się edukacją kulturalną i animacją kultury. W Stowarzyszeniu Arteria realizuję wspólnie z koleżanką trzy-cztery projekty rocznie. Od 2010 roku były to m.in.: „Dziewczyny też rysują komiksy! 2”, „Klisze i piksele. Edukacja wizualna”, Akcja! Komiks w ruchu”, „Folk it!”, „Papergirl 3city”. Pracuję również w Projektorni w Gdańskim Archipelagu Kultury, gdzie jednym z moich ważniejszych zajęć jest koordynowanie biblioteki podwórkowej w dzielnicy Brzeźno. Jestem zaangażowana w gdański projekt herstoryczny „Metropolitanka”. Przygotowałam trasę strajkową – śladem kobiet strajkujących w Sierpniu 1980 roku oprowadzamy po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina . Od 2009 roku prowadzę prelekcje filmowe w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej oraz Akademii Filmowej w Multikinie. Wiosną 2012 prowadziłam warsztaty w ramach projektu „Edulab. Laboratorium lokalnych zastosowań mediów”. Prowadzę także zajęcia dotyczące praw człowieka.

Dlaczego:
Praca z dziećmi i młodzieżą, otwieranie przed nimi nowych horyzontów sprawia mi przyjemność, ogromnie cieszy mnie ich radość z odkryć. Sama lubię odkrywać i przecierać szlaki (dosłownie i w przenośni). Usłyszałam kiedyś: „Masz misję”. Tematy, którymi zajmuję się zawodowo, wynikają z tego, co dostrzegam w swoim najbliższym otoczeniu jako rzecz wymagającą zmiany.

Z kim/ dla kogo:
Pracuję głównie z dziećmi i młodzieżą. Ważną grupą odbiorców i odbiorczyń moich działań są dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i kulturalnym. Pracujemy nad wspólnymi projektami, tworzymy opowieści filmowe i fotograficzne dotyczące danego problemu. Przygotowuję dla nich warsztaty, które buduję na cyklu Kolba. Wykorzystuję elementy pedagogiki ulicy i zabawy. Metodą mojej pracy jest także biblioteka podwórkowa.

Wyzwanie:
Cztery kwestie w zakresie edukacji wizualnej zajmują ostatnio moją uwagę: ograniczony dostęp osób mniej zamożnych do nowych technologii, nie zawsze dostateczne kompetencje osób prowadzących edukację wizualną, brak kompleksowych projektów edukacji wizualnej oraz kwestia praw autorskich w sztukach wizualnych.

Linki:
www.art-eria.pl
www.projektornia.art.pl
www.ikm.gda.pl/metropolitanka
www.edulab.medialab.ikm.gda.pl