Autorki i autorzy
foto_magda_kubecka_copy.jpg

Magda Kubecka

Teksty:
"Supremacja „ładnego”"

Kto:
Mieszkam w Warszawie, tutaj skończyłam studia (kulturoznawstwo), tutaj codziennie przemieszczam się na rowerze, tutaj mam większość moich przyjaciół.

Co:
Moje życie zawodowe związane jest przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury i animacji społecznej. Pracuję w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie wydobywamy i rozwijamy potencjał bibliotek publicznych. W tej chwili piszę doktorat i pracuję ze studentami w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Badam średnie miasta, to, w jaki sposób szeroko rozumiana kultura wpływa na ich rozwój.

Dlaczego:
Jestem przekonana, że do wprowadzania każdej zmiany, szczególnie zmiany społecznej, niezbędne jest duże zaangażowanie i otwartość ludzi. Działania związane z kulturą to jeden ze sposobów, aby ludzi otworzyć i włączyć do działania. Zmiana dokonuje się niejako „od dołu”.

Z kim/ dla kogo:
Grono osób, z którymi pracuję jest bardzo różne i dosyć dynamicznie się zmienia. Dużo współpracuję z animatorami i animatorkami kultury, artystami i artystkami, coraz częściej z ludźmi nauki, pracownikami instytucji kultury, szczególnie liczne jest grono bibliotekarek i bibliotekarzy. Sposobów pracy jest cała paleta, ale najbardziej lubię eksperymentować i wciągać do eksperymentów innych.

Wyzwanie:
Całe mnóstwo. W tej chwili najistotniejsze jest zadbanie o trwałość podejmowanych działań, o to żeby efekty nie zniknęły wraz z zakończeniem projektu. Ciągłym wyzwaniem jest też znajdowanie w sobie cierpliwości, żeby kończyć rozpoczęte rzeczy.

Linki:
www.frsi.or.pl
www.biblioteki.org