Jak zmienia się funkcja filmu/fotografii i metody pracy tymi mediami?
Jak używać narzędzi wizualnych świadomie, krytycznie, refleksyjnie?
Jak mądrze podążać za zmianą technologiczną, aby wzmacniać zmianę społeczną?
Jak używać obrazów w projektach społeczno-kulturalnych?

Te i podobne pytania sprawiły, że zorganizowaliśmy Seminarium Wizualne – okazję do spotkania osób, które pracują z obrazami, praktykami patrzenia i szeroko rozumianą współczesną kulturą: praktyków (animatorów/edukatorów, twórców) oraz teoretyków (antropologów, socjologów, badaczy) zajmujących się kulturą wizualną.